Kokeneet ammattiäijät

Huolto Grouppihan laitettiin pystyyn vuon 2014 ja jutun juoni alko siitä, ku meit oli viis äijää miettimässä, ett kyll kai me nyt yks firma saadaan perustettuu.


Suunnitteluu ja ensimmäiset askeleet

Oltiinhan me tunnettu jo vuosia ja töitä tehty yhdes – siin työn lomas oltiin puheltu, ku kaikil meil ol jo omii visioi miten hommat pitäs tehdä, jotta se menis niinko järkevämmin. Ol ajatuksii siit, et mimmosii tarpeit asiakkail ol ja millai me saatais heit palveltuu. Meil kaikil ol niinko spesiaaliosaamist ja saatiin yhdistettyä ne kaik mukaval taval. No, kyl me niit ajatuksii pyöriteltii, ku kahvil käytii ja aikaahan siin viel kulu ennen ku alotettiin mittää tekemään asian hyväks. Jossain vaihees saatiin kotiporukoiltaki vihreet valoo ja homma lähti käyntiin.

Ku kaikki paperihommat ol saatu klaarattuu, ni sen jälkeen etittiin verstaan paikkaa ja sellane löytykin Kartanontielt. Hommattiin työkalui ja muut tarpeelliset rekvisiitat. Sen jälkee ihmeteltiin yhdes, et mitäs ny. Kait niit töitäkin pitäs jostain saada, ett äijille ja työkaluille ois käyttöö. No, eikö joka äijäl lista käteen ja luuri kouraan. Täytyy kyl myöntää, ett se ei ollu ihan kärkipääs meitin osaamisaluet, mut niin vaan hommii alko tulla ja soppareit isompienkin toimijoitten kans ja saatiin homma käyntiin.


Lissää porukkaa

Yks virstanpylväs tott kai ol, ku voitiin palkata ensimmäine työntekijä. Mukan ol ny muitaki ku me osakkaat, saatiin oman leivän lisäks tarjota särvintä muittenkin pöytään. Tuntuhan se hyvält, ett oltiin niinko mukan rakentamassa tätä satakuntalaist työyhteisöö ja osan isompaa kuvioo. 

Mein työntekijät o oma-aloitteisii ja uutta he haluu oppii ja sehän käy meille, ku sit voidaan tarjota laajempaa osaamist ja spesiaalitaitoi meidän asiakkail. Kyl se niin o, et toi joustavuus o jokase pienen tai keskisuuren yritykse elinehto. 


Kokoonpanot vaihtuu

Seki o totta, ett ku joka päivä teet töitä samoje heppuje kans, ni tuleeha sitä kerrottuu omast muustaki elämäst ja työkavereist tulee niinku enempi ystävii. Just sen takii, on iso suru, ku joutuu jättää hyvästi liki olleel työkaveril. Meist ku yks lähti tois puolel Tuonelan jokkee, ni ei ollu helppo paikka. Oltiin kyl ehitty järjestelee kaikk asiat, mut siltiki ol pitkään tyhjä paikka olemas ja kyl hänt vieläki muistellaa.
Sattuuha sitä muitaki muutoksii elämäs – ja töis. Porukka muuttaa toisel paikkakunnal tai vaihtaa alaa, joku alkaa oleen eläkeikäne ja joku toine taas lähtee takas koulun penkil – kaik tämmöttes tietty vaikuttaa millai hommat saahaan järjesteltyy. Kosk meidän alal tarvii nopeet kykyy reagoida asioihi – osataa me nauttii niistäki hetkist, ku hommat etenee niinku suunnitellust. Huomen voi olla taas iha erilaine päivä, jollai meidän asiakkaal hajoo prosessikone ja äijät tarvitaan nopeest paikalle huoltamaan ja reeraamaan. Kyl me kiitost ollaan saatu, et homma toimii ja monest me jo ennalt tiedetään ja osataan varautua huomisen haasteisiin. 


Tulevaisuuden tuulet

No tuanoi – täytyy kyl myöntää, et homma on menny paremmi ku hyvi. Kyl me jatkossaki halutaa olla yritys, joho meidän asiakkaat luottaa. Uskotaa siihe, et meidän joustavuus ja erikoistaidot on asiakkaaleki kullan arvosii ja tuo heil lisäarvoo tuotantoprosessin toimintavarmuutee. Kyl meit kauemmaks saa kans tilat; asennukset, huolto ja tarkastukset onnistuu siel samate ku täälki. Tärkeet tietty o, et asiakkaan kans o juteltu ja kirjotettu suunnitelma aikataulust ja molemmi puoli ymmärretty, ett mitä kussaki vaihees tarttee ottaa huomioo.

Kosk mehän ollaan ikinuorii – ollaan tietty kiinnostuneit kaikest uudest – menetelmist, työtavoist ja uusist masiinoist. Ei me halut kangistuu kaavoihi ja siks me testataankin verstaal kaikkee uutta mist vois ol hyötyy meidän asiakkail. Paras juttu saadaan aikaan, ku asiakkaat meil kertoo mitä he tarttee ja yhdess mietitään millai olis paras tapa edet.